Rule #1: Life is supposed to be fun!

Gina muốn thử nhiều tổ hợp tiêu đề và mô tả để tối ưu hóa kết quả của mình. Bộ phận tiếp thị của cô ấy gợi ý sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Gina có thể rút ra 2 lợi ích nào từ việc sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng (Chọn hai phương án.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Gina muốn thử nhiều tổ hợp tiêu đề và mô tả để tối ưu hóa kết quả của mình. Bộ phận tiếp thị của cô ấy gợi ý sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Gina có thể rút ra 2 lợi ích nào từ việc sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng (Chọn hai phương án.)

  • Các kênh dài hơn
  • Ít gian lận nhấp chuột hơn
  • ECTR thấp hơn
  • Linh hoạt hơn
  • Liên quan nhiều hơn

Câu trả lời đúng là: Linh hoạt hơnLiên quan nhiều hơn

.

.

.

Gina muốn có thể thử kết hợp nhiều tiêu đề và mô tả để tối ưu hóa kết quả của mình. Bộ phận tiếp thị của cô ấy gợi ý rằng cô ấy nên sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Hai lợi ích mà Gina có thể thu được khi sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng là gì

Gina muốn có thể thử nhiều cách kết hợp giữa tiêu đề và mô tả để tối ưu hóa kết quả của mình. Bộ phận tiếp thị của cô ấy gợi ý rằng cô ấy nên sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Hai lợi ích mà Gina có thể thu được khi sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095