Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cửa hàng trực tuyến của Marta bán các phụ kiện cho điện thoại thông minh được sử dụng rộng rãi và cơ sở khách hàng hiện tại của cô có một số đặc điểm phù hợp. Cô ấy tin rằng mình sẽ có lợi tức đầu tư tốt nhất bằng cách thu hẹp đối tượng của Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình. Hai mục cài đặt nào của Chiến dịch tìm kiếm trên Google có thể được thiết lập để tiếp cận khách hàng cụ thể hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cửa hàng trực tuyến của Marta bán các phụ kiện cho điện thoại thông minh được sử dụng rộng rãi và cơ sở khách hàng hiện tại của cô có một số đặc điểm phù hợp. Cô ấy tin rằng mình sẽ có lợi tức đầu tư tốt nhất bằng cách thu hẹp đối tượng của Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình.
Hai mục cài đặt nào của Chiến dịch tìm kiếm trên Google có thể được thiết lập để tiếp cận khách hàng cụ thể hơn (Chọn hai.)

  • Trình duyệt web
  • Ngân sách
  • Loại ngân sách
  • Vị trí
  • Loại thiết bị

Câu trả lời đúng là: Vị tríLoại thiết bị

.

.

.

Câu hỏi khác: Cửa hàng trực tuyến của Marta bán phụ kiện cho một mẫu điện thoại thông minh được sử dụng rộng rãi, đồng thời cơ sở khách hàng của cô ấy có chung rất nhiều đặc điểm liên quan. Cô ấy tin rằng mình sẽ có lợi tức đầu tư cao nhất bằng cách thu hẹp đối tượng của Chiến dịch tìm kiếm trên Google.

Cửa hàng trực tuyến của Marta bán các phụ kiện cho điện thoại thông minh được sử dụng rộng rãi và cơ sở khách hàng hiện tại của cô có một số đặc điểm phù hợp. Cô ấy tin rằng mình sẽ có lợi tức đầu tư tốt nhất bằng cách thu hẹp đối tượng của Chiến dịch tìm kiếm trên Google của mình. Có thể định cấu hình hai cài đặt chiến dịch Tìm kiếm nào của Google để tiếp cận nhiều khách hàng cụ thể hơn

Cửa hàng trực tuyến của Marta bán phụ kiện cho một mẫu điện thoại thông minh được sử dụng rộng rãi, đồng thời cơ sở khách hàng của cô ấy có chung rất nhiều đặc điểm liên quan. Cô ấy tin rằng mình sẽ có lợi tức đầu tư cao nhất bằng cách thu hẹp đối tượng của Chiến dịch tìm kiếm trên Google. Hai mục cài đặt nào của Chiến dịch tìm kiếm trên Google có thể được thiết lập để tiếp cận khách hàng cụ thể hơn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095