Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty thiết bị điện tử của Bob đang đưa ra thị trường một mẫu tivi mới tên là UltraView1000. Bob quyết định sử dụng đối sánh cụm từ trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình, vì anh ấy muốn các truy vấn tìm kiếm có chứa UltraView1000 hiển thị trong quảng cáo của mình. Đối sánh cụm từ sẽ đem lại lợi ích cho chiến dịch của Bob bằng cách nào khác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty thiết bị điện tử của Bob đang đưa ra thị trường một mẫu tivi mới tên là UltraView1000. Bob quyết định sử dụng đối sánh cụm từ trong chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình, vì anh ấy muốn các truy vấn tìm kiếm có chứa UltraView1000 hiển thị trong quảng cáo của mình. Đối sánh cụm từ sẽ đem lại lợi ích cho chiến dịch của Bob bằng cách nào khác?

  • Quảng cáo của Bob sẽ hiển thị trên các tìm kiếm chỉ có UltraView1000 được bao gồm, không có từ bổ sung.
  • Quảng cáo của Bob sẽ hiển thị trên các tìm kiếm về các tính năng truyền hình tương tự như UltraView1000.
  • Quảng cáo của Bob sẽ hiển thị trên các tìm kiếm về TV được tung ra thị trường cùng lúc với UltraView1000.
  • Quảng cáo của Bob sẽ hiển thị trên các tìm kiếm UltraView1000 và các từ bổ sung trước và sau đó.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo của Bob sẽ hiển thị trên các tìm kiếm UltraView1000 và các từ bổ sung trước và sau đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095