Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc phân lớp Đối tượng chung sở thích bằng chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khóa rộng rãi giúp bạn làm được những gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc phân lớp Đối tượng chung sở thích với chiến dịch nhắm mục tiêu theo từ khóa rộng giúp bạn làm gì?

  • Tiếp cận những người đã được xác định là có suy nghĩ mua hàng
  • Tiếp cận mọi người dựa trên nhân khẩu học cụ thể như tình trạng hôn nhân và giáo dục
  • Tìm khách hàng mới có chung hành vi và đặc điểm của phân khúc đối tượng tiếp thị của bạn
  • Đảm bảo quảng cáo chỉ hiển thị cho những người có sự quan tâm xác đáng về dịch vụ và/hoặc (các) sản phẩm của bạn

Câu trả lời đúng là: Đảm bảo quảng cáo chỉ hiển thị cho những người có sự quan tâm xác đáng về dịch vụ và/hoặc (các) sản phẩm của bạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095