Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thêm bộ lọc vào chế độ xem trong Google Analytics cho phép bạn

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thêm bộ lọc vào chế độ xem trong Google Analytics cho phép bạn

  • loại trừ lượt truy cập từ một địa chỉ IP cụ thể
  • thay thế các URL trang phức tạp bằng các chuỗi văn bản có thể đọc được
  • sửa đổi dữ liệu lịch sử
  • Chỉ A và B
  • A, B và C

Đáp án đúng là: Chỉ A và B

Giải thích : Bộ lọc cho phép bạn giới hạn và sửa đổi dữ liệu được bao gồm trong một dạng xem. Ví dụ: bạn có thể sử dụng bộ lọc để loại trừ lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP cụ thể, tập trung vào tên miền phụ hoặc thư mục cụ thể hoặc chuyển đổi URL trang động thành chuỗi văn bản có thể đọc được.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1033162?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095