Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể điều chỉnh kích thước mẫu báo cáo trong Google Analytics bằng cách

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể điều chỉnh kích thước mẫu báo cáo trong Google Analytics bằng cách

  • điều chỉnh kiểm soát thời gian chờ của phiên
  • thêm một phân đoạn vào báo cáo của bạn
  • bất kỳ hành động nào trong số này sẽ điều chỉnh kích thước mẫu
  • điều chỉnh một điều khiển trong giao diện báo cáo

Đáp án đúng là: điều chỉnh một điều khiển trong giao diện báo cáo

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095