Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thứ nguyên báo cáo nào sau đây sẽ hữu ích để tham khảo nếu bạn đang xây dựng lại trang web để cải thiện khả năng truy cập?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thứ nguyên báo cáo nào sau đây sẽ hữu ích để tham khảo nếu bạn đang xây dựng lại trang web để cải thiện khả năng truy cập?

  • Trình duyệt
  • Tất cả các kích thước này
  • Danh mục thiết bị
  • Ngôn ngữ
  • Không có thứ nguyên nào trong số này

Đáp án đúng là: Tất cả các kích thước này

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095