Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics sử dụng mô hình nào theo mặc định khi phân bổ giá trị chuyển đổi trong các báo cáo không phải Phễu đa kênh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics sử dụng mô hình nào theo mặc định khi phân bổ giá trị chuyển đổi trong các báo cáo không phải Phễu đa kênh?

  • Mô hình tương tác đầu tiên
  • Mô hình tương tác cuối cùng
  • Mô hình nhấp chuột không trực tiếp cuối cùng
  • Mô hình tuyến tính

Đáp án đúng là: Mô hình nhấp chuột không trực tiếp cuối cùng

Giải thích: Mô hình Nhấp chuột không trực tiếp cuối cùng bỏ qua lưu lượng truy cập trực tiếp và phân bổ 100% giá trị chuyển đổi cho kênh cuối cùng mà khách hàng đã nhấp qua trước khi mua hàng hoặc chuyển đổi. Analytics sử dụng mô hình này theo mặc định khi phân bổ giá trị chuyển đổi trong các báo cáo không phải Phễu đa kênh

Khi nó hữu ích:

Vì mô hình Nhấp chuột không trực tiếp cuối cùng là mô hình mặc định được sử dụng cho các báo cáo không phải Phễu đa kênh, nên mô hình này cung cấp điểm chuẩn hữu ích để so sánh với kết quả từ các mô hình khác.

Ngoài ra, nếu bạn coi lưu lượng truy cập trực tiếp là từ những khách hàng đã giành được thông qua một kênh khác, thì bạn có thể muốn lọc ra lưu lượng truy cập trực tiếp và tập trung vào hoạt động tiếp thị cuối cùng trước khi chuyển đổi.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1665189?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095