Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thẻ tiếp thị lại động thu thập dữ liệu như:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thẻ tiếp thị lại động thu thập dữ liệu như:

  • đặc điểm nhóm chung sở thích
  • các loại trang đã xem
  • số lượng đoạn mã
  • số ID doanh nghiệp của khách truy cập

Đáp án đúng là: các loại trang đã xem

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095