Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi nào bạn nên sử dụng đặt giá thầu tự động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi nào bạn nên sử dụng đặt giá thầu tự động?

  • Nếu bạn đã có 10-50 chuyển đổi trong 15 ngày trong một chiến dịch
  • Nếu bạn đã có 50-100 chuyển đổi trong 15 ngày trong một chiến dịch
  • Nếu bạn đã có 5-10 chuyển đổi trong 30 ngày trong một chiến dịch
  • Nếu bạn đã có 50-100 chuyển đổi trong 30 ngày trong một chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Nếu bạn đã có 10-50 chuyển đổi trong 15 ngày trong một chiến dịch

Giải thích: Bạn có khả năng nhận được kết quả tốt hơn nếu chiến dịch của bạn đã nhận được ít nhất 15 chuyển đổi và 15 nhấp chuột mỗi tháng trước khi bạn bật đặt giá thầu tự động. Đây không phải là một yêu cầu, nhưng loại dữ liệu này giúp thuật toán hoạt động một cách kỳ diệu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095