Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM):

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM):

  • áp dụng cho tất cả các quảng cáo xuất hiện trong Google Tìm kiếm và trên Mạng hiển thị
  • cho phép bạn chỉ trả tiền cho những lần hiển thị có thể xem được
  • cho phép bạn đặt giá thầu dựa trên lượt xem dự kiến ​​của AdWords về quảng cáo của bạn
  • tính một quảng cáo là “có thể xem được” khi 75% quảng cáo hiển thị trên màn hình trong 5 giây trở lên

Đáp án đúng là: cho phép bạn chỉ trả tiền cho những lần hiển thị có thể xem được

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095