Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để sử dụng tiếp thị lại với Google Analytics, bạn cần:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để sử dụng tiếp thị lại với Google Analytics, bạn cần:

  • có tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu là 20%
  • có liên kết tài khoản Google Analytics và tài khoản Google Ads của bạn
  • có ít nhất một tài khoản AdWords đang hoạt động
  • có tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu là 30%

Câu trả lời đúng là: có liên kết tài khoản Google Analytics và tài khoản AdWords của bạn

Giải thích:

Để sử dụng tính năng tiếp thị lại với Google Analytics, bạn cần liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads. Để sử dụng thẻ Google Analytics thay vì thẻ tiếp thị lại Google Ads, bạn cần phải có những điều sau:

  • Thẻ Google Analytics trên trang web của bạn
  • Đã liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Google Analytics (khi liên kết các tài khoản của mình, bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads và quyền truy cập chỉnh sửa vào tài khoản Google Analytics)
  • Các tính năng tiếp thị lại và quảng cáo được bật trong Google Analytics

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/adwords/answer/2476688?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095