Rule #1: Life is supposed to be fun!

Giới hạn tần suất giới hạn số lần

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Giới hạn tần suất giới hạn số lần

  • quảng cáo của bạn xuất hiện cho cùng một người trên Mạng tìm kiếm
  • quảng cáo của bạn xuất hiện cho cùng một người trên Mạng hiển thị
  • quảng cáo của bạn xuất hiện cho những người dùng có cùng địa chỉ IP
  • quảng cáo của bạn xuất hiện trong những ngày và giờ được chỉ định mà bạn đã đặt

Đáp án đúng là: quảng cáo của bạn xuất hiện cho cùng một người trên Mạng hiển thị

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095