Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chuyển đổi xem qua chỉ có sẵn cho:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chuyển đổi xem qua chỉ có sẵn cho:

  • các nhà quảng cáo đã sử dụng Trình tối ưu hoá Chuyển đổi
  • các nhà quảng cáo đã cài đặt Theo dõi Chuyển đổi
  • các nhà quảng cáo đã chọn tham gia vào Mạng tìm kiếm
  • các nhà quảng cáo đang sử dụng AdWords cho Video

Đáp án đúng là: các nhà quảng cáo đã triển khai Theo dõi Chuyển đổi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095