Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tiếp thị lại cho phép bạn làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tiếp thị lại cho phép bạn làm gì?

  • Xem có bao nhiêu người đã mua sản phẩm của bạn sau khi xem quảng cáo
  • Gửi email của khách hàng
  • Kết nối lại với những người trước đây đã truy cập trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn bằng cách hiển thị cho họ những quảng cáo có liên quan khi họ duyệt web
  • Điều chỉnh quảng cáo của bạn cho phù hợp với người dùng dựa trên các hành động trước đó của họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn

Câu trả lời đúng là:

  • Kết nối lại với những người trước đây đã truy cập trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn bằng cách hiển thị cho họ những quảng cáo có liên quan khi họ duyệt web
  • Điều chỉnh quảng cáo của bạn cho phù hợp với người dùng dựa trên các hành động trước đó của họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn

Giải thích: Tiếp thị lại cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người đã thể hiện sự quan tâm của họ đến những gì bạn cung cấp khi họ truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn – đó là cách bạn kết nối lại với những khách hàng tiềm năng khi họ duyệt qua hàng triệu trang web và ứng dụng có sẵn trên Mạng hiển thị. Để hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập vào máy tính để bàn, trang web trên thiết bị di động hoặc ứng dụng của bạn, hãy thêm thẻ trang web toàn cầu tiếp thị lại và các đoạn mã sự kiện vào trang web của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095