Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thẻ nào giúp bạn cho Google Ads biết nên theo dõi hành động chuyển đổi cụ thể nào của khách hàng để tính là một lượt chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thẻ nào giúp bạn cho Google Ads biết nên theo dõi hành động chuyển đổi cụ thể nào của khách hàng để tính là một lượt chuyển đổi?

  • Một thẻ tương tự
  • Thẻ trang web toàn cầu
  • Một thẻ tạm thời
  • Một thẻ sự kiện

Câu trả lời đúng là: Thẻ sự kiện

Giải thích: Thẻ sự kiện cho phép bạn yêu cầu Google Ads chỉ định các hành động của khách hàng được đo lường dưới dạng lượt chuyển đổi. Nó được triển khai ngay sau thẻ trang web toàn cầu.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095