Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang sử dụng Tài khoản Google Ads để thiết lập hành động chuyển đổi ngoại tuyến. Bạn cần tải mẫu “Chuyển đổi từ lượt nhấp chuột” xuống. Mẫu chuyển đổi này hỗ trợ hai loại tệp nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang sử dụng Tài khoản Google Ads để thiết lập hành động chuyển đổi ngoại tuyến. Bạn cần tải mẫu “Chuyển đổi từ lượt nhấp chuột” xuống.
Mẫu chuyển đổi này hỗ trợ hai loại tệp nào? (Chọn hai.)

  • XML
  • Google Biểu mẫu
  • HTM
  • Google Trang tính
  • CSV

Câu trả lời đúng là: Google Trang tínhCSV

Giải thích: CSV và Google Trang tính là các định dạng tệp được hỗ trợ bởi mẫu chuyển đổi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095