Rule #1: Life is supposed to be fun!

Felix đã chạy một Chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google và một Chiến dịch hiển thị hình ảnh của Google để gia tăng doanh số bán các dụng cụ trên trang web về dịch vụ sửa chữa nhà cửa. Anh đã xem lại dữ liệu doanh số bán hàng sau hai tuần và nhận thấy Chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google đạt hiệu quả cao nhất . Felix nên sử dụng loại tối ưu hóa nào nếu anh ấy muốn sử dụng đặt giá thầu hoặc nhắm mục tiêu để có được nhiều khách hàng hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Felix đã chạy một Chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google và một Chiến dịch hiển thị hình ảnh của Google để gia tăng doanh số bán các dụng cụ trên trang web về dịch vụ sửa chữa nhà cửa. Anh đã xem lại dữ liệu doanh số bán hàng sau hai tuần và nhận thấy Chiến dịch quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google đạt hiệu quả cao nhất. Felix nên sử dụng loại tối ưu hóa nào nếu anh ấy muốn sử dụng đặt giá thầu hoặc nhắm mục tiêu để có được nhiều khách hàng hơn?

  • Phương tiện truyền thông
  • Ghi công
  • Vị trí
  • Kênh

Câu trả lời đúng là: Kênh

Giải thích: Nếu felix muốn sử dụng đặt giá thầu hoặc nhắm mục tiêu để có được nhiều khách hàng hơn, anh ấy nên sử dụng loại tối ưu hóa kênh. Điều này đang thay đổi cách phân phối quảng cáo trong một kênh cụ thể để có tác động tối đa đến kết quả kinh doanh. Có ba loại tối ưu hóa kênh chính:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095