Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc chọn Google Firebase làm đối tác phân bổ trong Google Ads mang lại cho bạn hai lợi ích gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc chọn Google Firebase làm đối tác phân bổ trong Google Ads mang lại cho bạn hai lợi ích gì? (Chọn hai phương án).

  • Bạn có quyền truy cập vào danh sách tiếp thị lại được tạo tự động cho các ứng dụng do Firebase xuất bản.
  • Bạn không còn phải liên kết tài khoản Firebase với tài khoản Google Ads của mình theo cách thủ công nữa.
  • Bạn có thể dễ dàng lập chỉ mục ứng dụng của mình trong tìm kiếm của Google.
  • Bạn có thể nhập chuyển đổi, thêm bất kỳ mã bổ sung nào để kích hoạt các sự kiện được thu thập tự động.
  • Bạn có thể sử dụng các đối tượng được tạo trong Firebase để theo dõi chuyển đổi và tiếp thị lại trong Google Ads.

Giải thích: Là một đối tác phân bổ, lợi ích to lớn của việc sử dụng Firebase là bạn có thể nhập chuyển đổi mà không cần thêm bất kỳ mã nào để kích hoạt các sự kiện được thu thập tự động. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các đối tượng được tạo trong Firebase để theo dõi chuyển đổi và tiếp thị lại trong Google Ads.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095