Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang dùng Google Ads để thiết lập tính năng theo dõi số cuộc gọi chuyển đổi trên trang web cho doanh nghiệp của mình. Nếu không muốn chỉnh sửa thủ công mã trang web của cửa hàng thì bạn phải làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang dùng Google Ads để thiết lập tính năng theo dõi số cuộc gọi chuyển đổi trên trang web cho doanh nghiệp của mình. Nếu không muốn chỉnh sửa thủ công mã trang web của cửa hàng thì bạn phải làm gì?

  • Tạo Mã nhận dạng lần nhấp của Google (GCLIsẽ tải xuống điện thoại thông minh của người gọi.
  • Tạo Mã nhận dạng lần nhấp của Google (GCLIsẽ xuất hiện trên mỗi trang trên trang web của bạn.
  • Tạo đoạn mã điện thoại để xác định và ghi số điện thoại của người gọi để theo dõi.
  • Tạo đoạn mã điện thoại để thay thế số cửa hàng của bạn bằng số chuyển tiếp Google.

Đáp án đúng là: Tạo đoạn mã điện thoại để thay thế số cửa hàng của bạn bằng số chuyển tiếp Google.

Giải thích: Nếu bạn không muốn chỉnh sửa thủ công mã trang web của cửa hàng để theo dõi chuyển đổi cuộc gọi cho doanh nghiệp của mình, hãy tạo đoạn mã điện thoại để thay thế số của cửa hàng bằng số chuyển tiếp Google. Số chuyển tiếp Google được tạo động này thay thế số điện thoại doanh nghiệp trên trang web của bạn cho những người dùng này mà bạn không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095