Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ansel đang lên kế hoạch thực hiện một chiến dịch trên Google Ads cho một khách hàng mới chuyên kinh doanh ống nước. Anh biết rằng ưu tiên hàng đầu của vị khách hàng này là số lượt gửi biểu mẫu liên hệ. Khách hàng này cũng muốn đo lường lượt đăng ký bản tin. Để làm nổi bật các kết quả chiến dịch đạt được liên quan đến hai lĩnh vực mà khách hàng của mình quan tâm, Ansel có thể đo lường hai hành động chuyển đổi nào? (Chọn hai phương án)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ansel đang lên kế hoạch thực hiện một chiến dịch trên Google Ads cho một khách hàng mới chuyên kinh doanh ống nước. Anh biết rằng ưu tiên hàng đầu của vị khách hàng này là số lượt gửi biểu mẫu liên hệ. Khách hàng này cũng muốn đo lường lượt đăng ký bản tin. Để làm nổi bật các kết quả chiến dịch đạt được liên quan đến hai lĩnh vực mà khách hàng của mình quan tâm, Ansel có thể đo lường hai hành động chuyển đổi nào? (Chọn hai phương án)

  • Mua hàng
  • Hướng
  • Số lần xem trang
  • Khách hàng tiềm năng
  • Đăng ký

Câu trả lời đúng là: Khách hàng tiềm năngĐăng ký

Giải thích: Để đo lường lượng đăng ký nhận bản tin, Ansel sẽ đo lường hai hành động chuyển đổi, khách hàng tiềm năng và lượt đăng ký. Các hành động chuyển đổi này sẽ đo lường để giới thiệu kết quả của chiến dịch trong hai lĩnh vực khách hàng quan tâm.

.

.

.

Tại sao nên cài đặt Theo dõi chuyển đổi Google Ads?

Tính năng theo dõi chuyển đổi của Google Ads giúp phân tích cách đối tượng của một chiến dịch cụ thể đang hoạt động trên trang web của bạn. 

Làm thế nào như vậy?

Trong Google Ads, tính năng theo dõi lượt chuyển đổi đo lường mức độ thành công của các chiến dịch quảng cáo bằng cách theo dõi lượt đăng ký bản tin, lượt tải xuống ứng dụng, lượt mua sản phẩm, v.v. Bất kỳ chuyển đổi nào bạn chỉ định đều có thể được truy ngược trở lại chiến dịch quảng cáo cao hơn trong kênh.

Một cách để theo dõi chuyển đổi quảng cáo là nhập dữ liệu từ Google Analytics vào Google Ads. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tìm hiểu cách theo dõi chuyển đổi từ Google Adwords một cách rõ ràng.

Để theo dõi lượt chuyển đổi trong Google Ads, chúng tôi sẽ cài đặt mã theo dõi Google Ads với Trình quản lý thẻ của Google. Sau đó, GTM sẽ thu thập và gửi dữ liệu này trở lại tài khoản Google Ads.

Đây là cách theo dõi chuyển đổi Google Ads phức tạp và được kiểm soát hơn so với nhập mục tiêu từ Google Analytics. Trong phương pháp này, dữ liệu được thu thập bằng pixel chuyển đổi, được tạo riêng cho Google Ads.

Do đó, phân bổ của dữ liệu sẽ khác với theo dõi trong Google Analytics. 

Khác biệt trong trường hợp này không có nghĩa là dữ liệu tốt hơn hoặc chính xác hơn. Phân bổ chỉ là một góc nhìn khác về dữ liệu.

Hãy bắt đầu bằng cách cài đặt theo dõi chuyển đổi trên cửa hàng Thương mại điện tử demo. 

Thiết lập giao diện bên trong Google Ads

Đối với ví dụ này, chúng tôi đã thiết lập Trình quản lý thẻ của Google trên trang web của chúng tôi. Nhưng bạn có thể cài đặt Kế thừa Hỗ trợ thẻ Google trên trang web của mình để liên kết Trình quản lý thẻ của Google với trang web. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ sử dụng tài khoản Google Ads của mình cùng với Trình quản lý thẻ của Google. Liên kết ID email của bạn với cả hai tài khoản này để bạn có thể cài đặt và nhập dữ liệu dễ dàng. 

Hãy mở tài khoản Google Ads của chúng tôi. Từ màn hình chính, đi tới Công cụ → Chuyển đổi . 

Phần này sẽ hiển thị cho chúng ta tất cả dữ liệu theo dõi chuyển đổi trong vài tuần qua được liên kết với tài khoản này. 

Chúng ta hãy hiểu cách thiết lập dữ liệu trong phần này! 

4 cách thiết lập chuyển đổi trên Google Ads

Tùy thuộc vào mục tiêu theo dõi chuyển đổi của bạn cho một chiến dịch, phương pháp thiết lập theo dõi cũng sẽ khác nhau. 

Ví dụ: bạn có thể chọn Cơ chế theo dõi cuộc gọi ứng dụng hoặc Cuộc gọi nếu đây là một số công cụ chính để tiếp thị và phát triển doanh nghiệp của bạn. Nhưng đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày cách sử dụng cơ chế theo dõi chuyển đổi Trang web .

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095