Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brenda đang soạn một danh sách các chỉ số và chỉ báo hiệu suất chính (KPI) cụ thể, rõ ràng để đo lường thành công sau chiến dịch quảng cáo trên Google. Hai câu nào sau đây có thể giúp Brenda đặt ra KPI hiệu quả?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brenda đang soạn một danh sách các chỉ số và chỉ báo hiệu suất chính (KPI) cụ thể, rõ ràng để đo lường thành công sau chiến dịch quảng cáo trên Google. Hai câu nào sau đây có thể giúp Brenda đặt ra KPI hiệu quả? (Chọn hai.)

  • KPI cho biết quảng cáo đang hoạt động như thế nào trong thời gian thực.
  • KPI đại diện cho các hành động không phải nhấp chuột, chẳng hạn như lượt xem trang và khách hàng tiềm năng.
  • KPI là kênh truyền thông cụ thể và KPI không thể hoán đổi cho nhau.
  • KPI rõ ràng, có thể đo lường được và có khung thời gian xác định.
  • Theo định nghĩa, KPI là thước đo thành công.

Đáp án đúng là: KPI rõ ràng, có thể đo lường được và có khung thời gian xác định và Theo định nghĩa, KPI là thước đo thành công.

Giải thích: Thuật ngữ “KPI”, theo định nghĩa của nó, là thước đo thành công. Toàn bộ mục đích của a là nó rõ ràng, có thể đo lường được và có một khung thời gian xác định. Đó là lý do tại sao sau đây là hai tuyên bố có thể hướng dẫn Brenda khi cô ấy tạo KPI:

Brenda đang biên soạn một danh sách các chỉ số có thể xác định và các chỉ số hiệu suất chính (KPI)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095