Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cửa hàng trực tuyến của bạn đang sử dụng Firebase làm SDK cho ứng dụng dành cho thiết bị di động. Ứng dụng này sẽ tích hợp với trang web của bạn. Bạn cũng đang dùng Google Ads để quản lý các chiến dịch tiếp thị của mình. Bạn muốn nhập tự động nhập các lượt chuyển đổi của Firebase vào Google Analytics.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cửa hàng trực tuyến của bạn đang sử dụng Firebase làm SDK cho ứng dụng dành cho thiết bị di động. Ứng dụng này sẽ tích hợp với trang web của bạn. Bạn cũng đang dùng Google Ads để quản lý các chiến dịch tiếp thị của mình. Bạn muốn nhập tự động nhập các lượt chuyển đổi của Firebase vào Google Analytics.
Bạn cần thực hiện thao tác nào?

  • Kích hoạt tài khoản Google Analytics của bạn trong Thanh công cụ dành cho nhà xuất bản của Google.
  • Liên kết tài khoản Google Firebase của bạn với Google Analytics.
  • Chèn mã JavaScript bắt buộc vào mỗi trang trong trang web của bạn.
  • Đặt Google Firebase làm nhà cung cấp phân bổ của bạn.

Câu trả lời đúng là: Đặt Google Firebase làm nhà cung cấp phân bổ của bạn.

Giải thích: Nếu bạn muốn tự động nhập các chuyển đổi của ứng dụng dành cho thiết bị di động trong cửa hàng trực tuyến của mình vào Google Analytics cho Firebase, bạn cần đặt Google Firebase là nhà cung cấp phân bổ của mình. Là một đối tác phân bổ, lợi ích to lớn của việc sử dụng Firebase là bạn có thể nhập chuyển đổi mà không cần thêm bất kỳ mã nào để kích hoạt các sự kiện được thu thập tự động, chẳng hạn như số lượng “lần mở đầu tiên”, phiên bắt đầu hoặc mua hàng trong ứng dụng mà bạn đã có .

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095