Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kyler sử dụng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi để thu thập thông tin chi tiết về mức độ hiệu quả của quảng cáo trong việc khiến khách hàng chuyển đổi sang bước mua hàng trên cửa hàng trực tuyến của anh ấy. Nhưng Kyler nhận thấy các lượt chuyển đổi không hoạt động. Điều gì có thể giúp anh ấy gỡ rối vấn đề này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kyler sử dụng thẻ theo dõi lượt chuyển đổi để thu thập thông tin chi tiết về mức độ hiệu quả của quảng cáo trong việc khiến khách hàng chuyển đổi sang bước mua hàng trên cửa hàng trực tuyến của anh ấy. Nhưng Kyler nhận thấy các lượt chuyển đổi không hoạt động.
Điều gì có thể giúp anh ấy gỡ rối vấn đề này?

  • Báo cáo chuyển đổi
  • Google Analytics
  • Công cụ chuyển đổi Google Ads
  • Hỗ trợ thẻ Google

Câu trả lời đúng là: Hỗ trợ thẻ Google

Giải thích: Hỗ trợ thẻ của Google có thể giúp Kyler khắc phục sự cố chuyển đổi không hoạt động. Nhấp vào nút hỗ trợ thẻ để xem danh sách tất cả các thẻ mà nó đã tìm thấy. Nếu bạn có bất kỳ cảnh báo hoặc lỗi nào được liệt kê, hãy nhấp vào từng mục để xem thêm thông tin về những gì bạn có thể làm để sửa hoặc cải thiện thẻ của mình.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095