Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thẻ Floodlight nào đo lường mua hàng và doanh thu trên một trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thẻ Floodlight nào đo lường mua hàng và doanh thu trên một trang web?

  • Hoạt động
  • Doanh thu
  • Quầy tính tiền
  • Giao dịch

Câu trả lời đúng là: Giao dịch

Giải thích :Theo dõi số lần bán hàng hoặc số lượng mặt hàng đã mua. Bạn cũng có thể nắm bắt tổng giá trị của mỗi lần bán hàng. Với một vài bước bổ sung, bạn cũng có thể thiết lập thẻ giao dịch để báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho các sản phẩm riêng lẻ trong nguồn cấp dữ liệu hàng tồn kho.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/7305597

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095