Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người dùng có thể thiết lập ba thay đổi nào bằng cách sử dụng các chỉnh sửa đã lên lịch? (chọn ba)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người dùng có thể thiết lập ba thay đổi nào bằng cách sử dụng các chỉnh sửa đã lên lịch? (chọn ba)

  • Kích hoạt chiến lược giá thầu mới
  • Giảm giá thầu trên các từ khóa trong các ngày cuối tuần
  • Tăng giá thầu cho các từ khóa lúc 7 giờ sáng Thứ Hai hàng tuần
  • Kích hoạt quảng cáo hoặc từ khóa tại một thời điểm cụ thể

Giải thích : Nếu muốn tự động thay đổi cài đặt cho nhiều quảng cáo, từ khóa hoặc mục khác của Search Ads 360, bạn có thể lập lịch thay đổi một lần hoặc định kỳ khi thiết lập quy tắc tự động hoặc chỉnh sửa hàng loạt.

Bạn có thể:

  • Kích hoạt quảng cáo hoặc từ khóa vào lúc nửa đêm trùng với thời điểm khởi động chương trình khuyến mại.
  • Thay đổi bản sao quảng cáo trùng với đầu mùa hè.
  • Giảm giá thầu cho các từ khóa vào cuối tuần hoặc qua đêm và tăng giá thầu trong các ngày trong tuần.
  • Giảm phần trăm điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động cho tất cả các chiến dịch có nhãn cụ thể nếu phần trăm ngân sách được chi tiêu.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/6327323

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095