Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai điểm khác biệt chính về chức năng giữa nhãn và dữ liệu kinh doanh là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai điểm khác biệt chính về chức năng giữa nhãn và dữ liệu kinh doanh là gì?

  • Khả năng báo cáo ở cấp chiến dịch
  • Khả năng tạm dừng các mặt hàng có thể đặt giá thầu
  • Khả năng tổng hợp các chỉ số trong Search Ads 360
  • Khả năng đính kèm lịch kinh doanh

Các câu trả lời đúng là: Khả năng tổng hợp các chỉ số trong Search Ads 360 Khả năng đính kèm lịch kinh doanh

Giải thích : Bán hàng, khuyến mại và các sự kiện kinh doanh quan trọng khác mang đến cơ hội thu hút khách hàng mới, nhưng rất khó để lên lịch tất cả các hoạt động tự động hóa cần thiết để chuẩn bị cho các sự kiện sắp tới. Để đảm bảo bạn đã sẵn sàng cho các sự kiện thường xuyên, định kỳ, hãy sử dụng dữ liệu kinh doanh để mô tả các sự kiện.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/searchads/answer/7083743

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095