Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thành phần quảng cáo văn bản nào của Mạng Tìm kiếm có đến 3 trường, mỗi trường gồm 30 ký tự?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thành phần quảng cáo văn bản nào của Mạng Tìm kiếm có đến 3 trường, mỗi trường gồm 30 ký tự?

  • Thành phần URL của trang web
  • Thành phần chuyển đổi
  • Thành phần mô tả
  • Thành phần dòng tiêu đề

Đáp án đúng là: Thành phần tiêu đề

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095