Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ưu điểm chính của giải pháp đối tượng trên Mạng tìm kiếm là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ưu điểm chính của giải pháp đối tượng trên Mạng tìm kiếm là gì?

  • Họ có được những hiểu biết phân tích chi tiết về hiệu suất mạng tìm kiếm.
  • Họ xác định các cơ hội mở rộng quảng cáo để cải thiện tỷ lệ nhấp trung bình.
  • Chúng tự động tạo các đề xuất từ ​​khóa và nội dung quảng cáo mới.
  • Họ có thể giúp gửi đúng thông điệp đến đúng khách hàng với giá thầu phù hợp.

Đáp án đúng là: Họ có thể giúp gửi đúng thông điệp đến đúng khách hàng với giá thầu phù hợp.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095