Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty của John tạo ra một sản phẩm tuyệt vời và khách hàng hài lòng khi mua sản phẩm của họ. Nhưng không may là có rất ít khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của công ty. Quảng cáo tìm kiếm thích ứng có thể giúp công ty của John tăng phạm vi tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng hai cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty của John tạo ra một sản phẩm tuyệt vời và khách hàng hài lòng khi mua sản phẩm của họ. Nhưng không may là có rất ít khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của công ty.
Quảng cáo tìm kiếm thích ứng có thể giúp công ty của John tăng phạm vi tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng hai cách nào? (Chọn hai phương án.)

  • Với lợi nhuận giao dịch mỗi lần bán cao hơn, quảng cáo đáp ứng tăng ngân sách hoạt động cho các chiến dịch đang hoạt động của nhà quảng cáo.
  • Với việc máy học đưa ra quyết định, quảng cáo đáp ứng sẽ được hệ thống ưu đãi trong mọi phiên đấu giá.
  • Với nhiều tùy chọn dòng tiêu đề và mô tả, quảng cáo đáp ứng có thể cạnh tranh trong nhiều phiên đấu giá hơn cho nhiều cụm từ tìm kiếm hơn.
  • Với chi phí mỗi lần nhấp chuột thấp hơn, các nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo đáp ứng có thể đủ khả năng tham gia nhiều phiên đấu giá hàng ngày hơn.

Câu trả lời đúng là: Với nhiều tùy chọn dòng tiêu đề và mô tả, quảng cáo đáp ứng có thể cạnh tranh trong nhiều phiên đấu giá hơn cho nhiều cụm từ tìm kiếm hơn. và Với chi phí mỗi nhấp chuột thấp hơn, các nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo đáp ứng có thể đủ khả năng tham gia nhiều phiên đấu giá hàng ngày hơn.

.

.

.

Câu hỏi khác:

Công ty của John tạo ra một sản phẩm tuyệt vời và khách hàng hài lòng khi mua sản phẩm của họ. Nhưng không may là có rất ít khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của công ty. Quảng cáo tìm kiếm thích ứng có thể giúp công ty của John tăng phạm vi tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng hai cách nào (Chọn hai phương án.)

Công ty của John tạo ra một sản phẩm tuyệt vời và khách hàng hài lòng với việc mua hàng của họ. Thật không may, rất ít khách hàng tiềm năng truy cập trang web của công ty

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095