Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bernadette phụ trách tiếp thị cho một sản phẩm mới trong phân khúc có tính cạnh tranh cao. Cô ấy dự định chạy một Chiến dịch tìm kiếm trên Google trong chiến lược chung của mình. Cô ấy có thể nhận được giá trị nào khi chạy Chiến dịch tìm kiếm trên Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bernadette phụ trách tiếp thị cho một sản phẩm mới trong phân khúc có tính cạnh tranh cao. Cô ấy dự định chạy một Chiến dịch tìm kiếm trên Google trong chiến lược chung của mình. Cô ấy có thể nhận được giá trị nào khi chạy Chiến dịch tìm kiếm trên Google?

  • Nó sẽ mang lại thứ hạng trang tốt hơn cho trang web của Bernadette.
  • Quảng cáo từ chiến dịch của Bernadette sẽ xuất hiện trên các phương tiện truyền thống với nội dung liên quan.
  • Người dùng sẽ nhận được quảng cáo khi ở gần bất kỳ mặt tiền cửa hàng nào của Bernadette.
  • Doanh nghiệp của cô ấy sẽ có sự hiện diện cạnh tranh với các doanh nghiệp tương tự trong quá trình tìm kiếm.

Câu trả lời đúng là: Doanh nghiệp của cô ấy sẽ có sự hiện diện cạnh tranh với các doanh nghiệp tương tự trong quá trình tìm kiếm

.

.

.

Bernadette phụ trách tiếp thị một sản phẩm mới trong một phân khúc có tính cạnh tranh cao. Cô ấy đang lên kế hoạch khởi chạy chiến dịch Tìm kiếm của Google như một phần trong chiến lược tổng thể của mình. Giá trị nào có thể được nhận ra bằng cách khởi chạy Chiến dịch tìm kiếm của Google?

Bernadette phụ trách tiếp thị 1 sản phẩm mới trong 1 phân khúc cố tình cạnh tranh cao. Cô ấy đang lên kế hoạch khởi chạy chiến dịch tìm kiếm của Google

Bernadette phụ trách tiếp thị một sản phẩm mới trong một phân khúc có tính cạnh tranh cao. Cô ấy đang lên kế hoạch khởi chạy chiến dịch Tìm kiếm của Google như một phần của chiến lược tổng thể của mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095