Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tara đang sử dụng Đối tượng tìm kiếm để tiếp cận những khách hàng giá trị nhất. Cô ấy có thể nhận được lợi ích trực tiếp nào khi sử dụng Đối tượng tìm kiếm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tara đang sử dụng Đối tượng tìm kiếm để tiếp cận những khách hàng giá trị nhất. Cô ấy có thể nhận được lợi ích trực tiếp nào khi sử dụng Đối tượng tìm kiếm?

  • Tìm hiểu thông tin chi tiết về hiệu suất mạng tìm kiếm của cô ấy
  • Nhận đề xuất về các chiến lược giá thầu tự động tốt nhất cho các chiến dịch của cô ấy
  • Nhận các đề xuất từ khóa và nội dung quảng cáo được tạo tự động
  • Cung cấp thông điệp tùy chỉnh cho đúng người dùng với giá thầu chính xác

Câu trả lời đúng là: Cung cấp thông điệp tùy chỉnh cho đúng người dùng với giá thầu chính xác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095