Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc sử dụng chuyển đổi phân bổ không theo nhấp chuột cuối cùng hữu ích như thế nào đối với các dự báo của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc sử dụng chuyển đổi phân bổ không theo nhấp chuột cuối cùng hữu ích như thế nào đối với các dự báo của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

  • Để tìm cơ hội phát triển liên quan đến nhắm mục tiêu theo thiết bị
  • Để tận dụng các xu hướng theo mùa trong năm
  • Để xác định nhắm mục tiêu theo vị trí có lợi nhất
  • Để phân bổ ngân sách thúc đẩy chuyển đổi gia tăng

Câu trả lời đúng là: Để phân bổ ngân sách thúc đẩy chuyển đổi gia tăng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095