Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là yếu tố bắt buộc để quảng cáo được phân phát đến người dùng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là yếu tố bắt buộc để quảng cáo được phân phát đến người dùng?

  • Các từ khóa phải là duy nhất cho chỉ một chiến dịch.
  • Các từ khóa phải được liệt kê trong tất cả các nhóm quảng cáo cho một công ty.
  • Các cụm từ tìm kiếm phải là duy nhất cho một công ty.
  • Các từ khóa phải có liên quan đến cụm từ tìm kiếm.

Câu trả lời đúng là: Các từ khóa phải có liên quan đến cụm từ tìm kiếm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095