Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hank muốn sử dụng chiến dịch “Tối đa hóa lượt chuyển đổi” kèm theo Công cụ lập kế hoạch hiệu suất. Công cụ này có thể đề xuất gì cho Hank?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hank muốn sử dụng chiến dịch “Tối đa hóa lượt chuyển đổi” kèm theo Công cụ lập kế hoạch hiệu suất. Công cụ này có thể đề xuất gì cho Hank?

  • Tỷ lệ giá thầu chiến dịch được đề xuất
  • ROAS mục tiêu cấp chiến dịch được đề xuất (lợi tức trên chi tiêu quảng cáo)
  • CPA mục tiêu cấp chiến dịch được đề xuất (giá mỗi chuyển đổi)
  • Ngân sách hàng ngày trung bình được đề xuất

Câu trả lời đúng là: Ngân sách hàng ngày trung bình được đề xuất

Hank sẽ được Công cụ lập kế hoạch hiệu suất cung cấp các đề xuất về ngân sách hàng ngày trung bình để sử dụng chiến dịch “Tối đa hóa lượt chuyển đổi” với Công cụ lập kế hoạch hiệu suất.

Khi bạn sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất để tạo kế hoạch với ngày mục tiêu, chiến dịch, ngân sách, khối lượng chuyển đổi mục tiêu và giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu cho các giai đoạn sắp tới, công cụ sẽ cung cấp một trong các đề xuất bên dưới.

1. Chiến dịch giá mỗi nhấp chuột (CPC) hoặc CPC nâng cao trong Tìm kiếm thủ công
2. Chiến dịch Tìm kiếm Tối đa hóa số nhấp chuột hoặc Tối đa hóa lượt chuyển đổi
3. Chiến dịch CPA mục tiêu của Tìm kiếm hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)

.

.

.

Hank muốn sử dụng chiến dịch “tối đa hóa lượt chuyển đổi” với công cụ lập kế hoạch hiệu suất. Công cụ lập kế hoạch hiệu suất có thể cung cấp cho Hank đề xuất nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095