Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai lợi ích chính khi sử dụng giải pháp Đối tượng tìm kiếm là gì? (Chọn hai phương án.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai lợi ích chính của việc sử dụng các giải pháp Đối tượng tìm kiếm là gì? (Chọn hai.)

  • Thu thập thông tin chi tiết về việc chiến lược giá thầu nào có thể đem lại kết quả tốt nhất cho chiến dịch mạng tìm kiếm của bạn
  • Đặt giá thầu phù hợp khi các nhóm người nhất định đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
  • Xem lại các cơ hội đã bỏ lỡ liên quan đến phần mở rộng quảng cáo và biến thể quảng cáo
  • Tiếp cận các phân khúc đối tượng khác nhau bằng thông điệp độc đáo có mức độ liên quan cao đến khách hàng
  • Xác định lịch quảng cáo hiệu quả nhất để có kết quả tốt nhất từ ngân sách của bạn
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095