Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao bạn nên tách riêng các chiến dịch có mục tiêu tiếp thị khác nhau thành từng kế hoạch riêng trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao bạn nên tách riêng các chiến dịch có mục tiêu tiếp thị khác nhau thành từng kế hoạch riêng trong Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

  • Để tránh khả năng từ khóa bị trùng lặp giữa các mục tiêu tiếp thị
  • Để xác định xu hướng theo mùa tốt hơn cho từng mục tiêu tiếp thị
  • Để ngăn không cho chiến dịch trở thành chiến dịch “Có ngân sách hạn chế”
  • Để bạn không phải phân bổ lại mức chi tiêu cho hai mục tiêu tiếp thị khác nhau

Câu trả lời đúng là:

  • Để bạn không phải phân bổ lại mức chi tiêu cho hai mục tiêu tiếp thị khác nhau
  • Write a comment


    Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

    Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095