Rule #1: Life is supposed to be fun!

Karen sở hữu một doanh nghiệp trực tuyến lớn chuyên bán đồ cổ. Cô ấy muốn tạo một Chiến dịch hiển thị thông minh. Hai trong ba yếu tố đầu vào mà cô ấy phải cung cấp để tạo Chiến dịch hiển thị thông minh là gì? (Chọn hai)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Karen sở hữu một doanh nghiệp trực tuyến lớn chuyên bán đồ cổ. Cô ấy muốn tạo một Chiến dịch hiển thị thông minh. Hai trong ba yếu tố đầu vào mà cô ấy phải cung cấp để tạo Chiến dịch hiển thị thông minh là gì? (Chọn hai)

  • Các ví dụ về từ khóa
  • Vị trí mẫu
  • Danh mục sở thích
  • Số tiền ngân sách
  • Nội dung sáng tạo

Đúng trả lời là: Số tiền ngân sách và Nội dung sáng tạo

Karen muốn tạo Chiến dịch hiển thị thông minh cho một doanh nghiệp trực tuyến lớn bán đồ cổ. Cô ấy nên cung cấp Số tiền ngân sách và Nội dung sáng tạo để tạo Chiến dịch hiển thị thông minh cho doanh nghiệp đồ cổ của mình. Đây là những lợi ích của Chiến dịch hiển thị thông minh. Ba yếu tố đầu vào là Giá thầu, Ngân sách và nội dung quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095