Rule #1: Life is supposed to be fun!

Máy giặt của Karen bị hỏng, vì vậy cô ấy đang tiến hành tìm kiếm trên Google để tìm một chiếc mới. Cô ấy thấy một số Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google dành cho máy giặt trong kết quả. Điều nào sau đây tạo nên một số thông số mà phiên đấu giá Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google sử dụng để xác định những quảng cáo mà Karen nhìn thấy?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Máy giặt của Karen bị hỏng, vì vậy cô ấy đang tiến hành tìm kiếm trên Google để tìm một chiếc mới. Cô ấy thấy một số Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google dành cho máy giặt trong kết quả.
Điều nào sau đây tạo nên một số thông số mà phiên đấu giá Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google sử dụng để xác định những quảng cáo mà Karen nhìn thấy (Chọn hai.)

  • Số lượng chiến dịch của nhà quảng cáo
  • Kích thước của nhóm quảng cáo
  • Loại chiến dịch
  • Mức độ liên quan của quảng cáo
  • Giá thầu của nhà quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Mức độ liên quan của quảng cáo và giá thầu của nhà quảng cáo

.

.

.

Máy giặt của Karen bị hỏng, vì vậy, cô ấy đang tìm máy mới trên Google. Cô ấy thấy rất nhiều Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google về máy giặt trong kết quả. Yếu tố nào sau đây tạo thành tham số mà phiên đấu giá của Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google sử dụng để xác định những quảng cáo cần hiển thị cho Karen (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095