Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao Google nên tuân thủ các tiêu chuẩn về chỉ số khả năng xem do Hội đồng đo lường truyền thông (MRC) Hoa Kỳ đề ra?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao Google nên tuân thủ các tiêu chuẩn về chỉ số khả năng xem do Hội đồng đo lường truyền thông (MRC) Hoa Kỳ đề ra?

  • Vì vậy, các nhà quảng cáo biết liệu việc nhắm mục tiêu theo đối tượng của họ có thành công hay không.
  • Vì vậy, các nhà quảng cáo biết liệu giới hạn tần suất có hoạt động hay không.
  • Vì vậy, các nhà quảng cáo biết liệu người dùng có đang nhấp đúp vào quảng cáo của họ hay không.
  • Vì vậy, các nhà quảng cáo biết liệu quảng cáo của họ đã thực sự được người dùng nhìn thấy hay chưa.

Câu trả lời đúng là: Vì vậy, các nhà quảng cáo biết liệu quảng cáo của họ đã thực sự được người dùng nhìn thấy hay chưa.

Giải thích: Google Ads tuân theo các tiêu chuẩn của Hội đồng đánh giá phương tiện về khả năng xem, vì vậy, quảng cáo phải xuất hiện trên 50% trên màn hình trong hơn hai giây để được tính là một lần hiển thị có thể xem. Điều này có nghĩa là quảng cáo chỉ nhận được tín dụng chuyển đổi khi người dùng thực sự có thể xem chúng.

.

.

.

Google Ads tuân thủ các tiêu chuẩn về tiêu chí khả năng xem của Hội đồng đo lường truyền thông.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095