Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là 2 lý do nhà quảng cáo cần cân nhắc yếu tố tương tác khi tiếp thị ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là 2 lý do nhà quảng cáo cần cân nhắc yếu tố tương tác khi tiếp thị ứng dụng?

  • Ứng dụng có thể vô tình bị gỡ cài đặt.
  • Người dùng chưa tải xuống ứng dụng có thể cần thêm động lực.
  • Một tỷ lệ đáng kể người dùng ứng dụng bỏ cuộc sau ba tháng.
  • Một số người dùng tải xuống ứng dụng và sau đó quên chúng.

Câu trả lời đúng là: Một tỷ lệ phần trăm đáng kể người dùng ứng dụng ngừng hoạt động sau ba tháng và Một số người dùng tải xuống ứng dụng và sau đó quên chúng.

Giải thích: 54% là mức độ tương tác của người dùng khi một ứng dụng được tải xuống từ một quảng cáo thay vì được tải xuống một cách tự nhiên. 3 trong số 4 người dùng quên nó trên điện thoại của họ. Theo eMarketer, 84% người dùng ứng dụng ngừng hoạt động trong vòng ba tháng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095