Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao Ellen không thể thấy bất kỳ dữ liệu điểm chuẩn nào cho chiến dịch Mua sắm mới của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao Ellen không thể thấy bất kỳ dữ liệu điểm chuẩn nào cho chiến dịch Mua sắm mới của mình?

  • A) Cô ấy đã trả giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh của mình
  • B) Cô ấy không có đủ sản phẩm trong chiến dịch để so sánh với những người khác
  • C) Không có đủ sản phẩm có thể so sánh được từ các nhà quảng cáo khác
  • D) Chiến dịch của cô ấy đã đạt đến giới hạn ngân sách hàng ngày

Đáp án đúng là: C) Không có đủ sản phẩm có thể so sánh được từ các nhà quảng cáo khác

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095