Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để duy trì nguồn cấp dữ liệu đang hoạt động, bạn phải cập nhật nguồn cấp dữ liệu sau mỗi:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để duy trì nguồn cấp dữ liệu đang hoạt động, bạn phải cập nhật nguồn cấp dữ liệu sau mỗi:

  • A) 30 ngày
  • B) 6 tháng
  • C) 1 năm
  • D) 24 giờ

Đáp án đúng là: A) 30 ngày

Giải thích : Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cập nhật với mô tả nhiều từ khóa sẽ thu hút người dùng và giữ cho quảng cáo của bạn hiển thị vào đúng thời điểm, trong khi nguồn cấp dữ liệu không chính xác có thể dẫn đến sản phẩm hoặc tài khoản bị từ chối. Cách tốt nhất để đảm bảo điều này là cập nhật nguồn cấp dữ liệu của bạn bất cứ khi nào bạn cập nhật trang web của mình. Do đó, nguồn cấp dữ liệu sản phẩm phải được cập nhật ít nhất 30 ngày một lần.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095