Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể thêm văn bản quảng cáo vào Quảng cáo danh sách sản phẩm ở cấp nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể thêm văn bản quảng cáo vào Quảng cáo danh sách sản phẩm ở cấp nào?

  • Nhóm sản phẩm
  • Cả nhóm quảng cáo và nhóm sản phẩm
  • Nhóm quảng cáo
  • Chiến dịch

Đáp án đúng là: Nhóm sản phẩm

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095