Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tài khoản nhiều khách hàng (MCA) trong Google Merchant Center cho phép nhà quảng cáo dễ dàng:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tài khoản nhiều khách hàng (MCA) trong Google Merchant Center cho phép nhà quảng cáo dễ dàng:

  • A) Kết hợp báo cáo trên tất cả các nguồn cấp dữ liệu trên các miền
  • B) Chia sẻ sản phẩm giữa các tài khoản
  • C) Quản lý nhiều miền chỉ với một lần đăng nhập
  • D) Truy cập nhiều tài khoản AdWords

Đáp án đúng là: C) Quản lý nhiều miền chỉ với một lần đăng nhập

Giải thích : Tài khoản nhiều khách hàng trong Merchant Center cho phép một người hoặc một công ty gửi nguồn cấp dữ liệu cho nhiều miền. Mỗi khách hàng có thể có một tên cửa hàng và URL riêng biệt. Khi bạn yêu cầu tài khoản nhiều khách hàng, tài khoản Google Merchant Center hiện tại của bạn sẽ trở thành tài khoản phụ trong tài khoản nhiều khách hàng mới của bạn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095