Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao doanh nghiệp của bạn nên sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao doanh nghiệp của bạn nên sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiệu suất?

  • Nó xác nhận ngân sách so với các nhà cung cấp khác trên cùng thị trường.
  • Đây là phần mềm lập ngân sách quảng cáo duy nhất trên thị trường.
  • Nó giúp doanh nghiệp xác định chiến lược tiếp cận thị trường.
  • Nó đưa ra các đề xuất được xác thực bằng cách sử dụng máy học.

Câu trả lời đúng là: Nó đưa ra các đề xuất được xác thực bằng cách sử dụng máy học.

.

.

.

Mục đích chính của Công cụ lập kế hoạch hiệu suất của Google Ads là gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095