Rule #1: Life is supposed to be fun!

Là một chiến lược gia kỹ thuật số, Jared muốn thêm một cái gì đó vào quảng cáo của mình để tăng khả năng thúc đẩy người dùng nhấp và chuyển đổi. Anh ấy đang xem xét sử dụng hai đường dẫn trường tùy chọn trong thành phần URL của quảng cáo, nhưng cần đảm bảo rằng thông điệp của anh ấy sẽ phù hợp. Anh ấy có thể sử dụng tổng cộng bao nhiêu ký tự trong mỗi đường dẫn tùy chọn này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Là một chiến lược gia kỹ thuật số, Jared muốn thêm một cái gì đó vào quảng cáo của mình để tăng khả năng thúc đẩy người dùng nhấp và chuyển đổi. Anh ấy đang xem xét sử dụng hai đường dẫn trường tùy chọn trong thành phần URL của quảng cáo, nhưng cần đảm bảo rằng thông điệp của anh ấy sẽ phù hợp.
Anh ấy có thể sử dụng tổng cộng bao nhiêu ký tự trong mỗi đường dẫn tùy chọn này?

  • Số lượng ký tự không giới hạn trong mỗi
  • Tối đa 10 ký tự trong mỗi
  • Tối đa 10 ký tự trong một đường dẫn và 5 ký tự trong đường dẫn khác, tổng cộng 15 ký tự
  • Tối đa 15 ký tự trong mỗi ký tự

Câu trả lời đúng là: Tối đa 15 ký tự trong mỗi ký tự

.

.

.

Là một chiến lược gia kỹ thuật số, Jared muốn thêm một cái gì đó vào quảng cáo của mình để tăng khả năng thúc đẩy người dùng nhấp và chuyển đổi. Anh ấy đang xem xét sử dụng hai đường dẫn trường tùy chọn trong thành phần URL của quảng cáo, nhưng cần đảm bảo rằng thông điệp của anh ấy sẽ phù hợp.

Là một nhà chiến lược kỹ thuật số, Jared muốn thêm một số thứ vào quảng cáo của mình để mang lại cho người dùng nhiều động lực hơn để nhấp vào và chuyển đổi. Anh ấy đang cân nhắc sử dụng hai đường dẫn trường tùy chọn trong thành phần URL của quảng cáo, nhưng cần chắc chắn rằng thông điệp của anh ấy sẽ phù hợp. Anh ta có thể sử dụng tổng cộng bao nhiêu ký tự trong mỗi đường dẫn tùy chọn này

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095