Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phần mở rộng quảng cáo đóng góp như thế nào vào việc tăng sự tương tác của người dùng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phần mở rộng quảng cáo đóng góp như thế nào vào việc tăng sự tương tác của người dùng?

  • Với những hình ảnh và video hấp dẫn.
  • Tiện ích mở rộng quảng cáo bao gồm nút “chia sẻ”.
  • Tiện ích mở rộng quảng cáo bao gồm nút “thích” để đánh giá xem quảng cáo có thuận lợi hay không.
  • Bằng cách giải quyết mục đích, thiết bị và vị trí của người dùng.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách giải quyết mục đích, thiết bị và vị trí của người dùng.

Sử dụng tiện ích quảng cáo có ý nghĩa làm tăng khả năng phù hợp với thời điểm của người dùng và địa chỉ tín hiệu của họ, giống như ý định, thiết bị, lãi suất, vị trí, vv . Kết quả là, quảng cáo của bạn sẽ phù hợp hơn và thu hút mức độ tương tác cao hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095