Rule #1: Life is supposed to be fun!

Leo phụ trách quảng cáo cho các dòng quần áo của một nhà sản xuất lớn. Anh ấy sử dụng trang Đề xuất Google Ads của mình để giúp anh ấy đánh giá các chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình. Tính năng nào làm cho các đề xuất tối ưu hóa có giá trị đối với Leo ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Leo phụ trách quảng cáo cho các dòng quần áo của một nhà sản xuất lớn. Anh ấy sử dụng trang Đề xuất Google Ads của mình để giúp anh ấy đánh giá các chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của mình. Tính năng nào làm cho các đề xuất tối ưu hóa có giá trị đối với Leo ?

  • Các đề xuất cung cấp thông tin chi tiết chung từ Google.
  • Các khuyến nghị được tạo ra bởi các giám đốc điều hành tài khoản cấp cao hơn.
  • Các đề xuất chỉ áp dụng cho các từ khóa được chọn.
  • Các đề xuất được điều chỉnh cho phù hợp với tài khoản cụ thể.

Câu trả lời đúng là: Các đề xuất được điều chỉnh cho phù hợp với tài khoản cụ thể.

Các đề xuất được điều chỉnh cho phù hợp với tài khoản cụ thể. Tính năng này làm cho các đề xuất tối ưu hóa có giá trị đối với Leo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095