Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tại sao điều quan trọng là bạn phải duy trì một chế độ xem chưa được lọc khi sử dụng bộ lọc với tài khoản Analytics của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tại sao điều quan trọng là bạn phải duy trì một chế độ xem chưa được lọc khi sử dụng bộ lọc với tài khoản Analytics của mình?

  • Chế độ xem không được lọc đảm bảo rằng dữ liệu gốc luôn có thể được truy cập
  • Bạn sẽ cần phải định cấu hình mục tiêu của mình trong chế độ xem chưa được lọc
  • Nếu không có một chế độ xem chưa được lọc. Bạn sẽ không thể sử dụng bộ lọc cho nhiều chế độ xem
  • Không có lý do gì để duy trì một chế độ xem chưa được lọc

Đáp án đúng là: Chế độ xem không được lọc đảm bảo rằng dữ liệu gốc luôn có thể được truy cập

Giải thích: Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa hoặc thêm bộ lọc vào chế độ xem ban đầu của mình. Khi bạn xóa một chế độ xem, chế độ xem lịch sử cụ thể đó của dữ liệu sẽ biến mất. Khi bạn thêm bộ lọc vào một chế độ xem, dữ liệu bạn loại trừ sẽ không có sẵn.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2649553?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095